Wallenstam – en fastighetsaktie

Wallenstam – en fastighetsaktie som finns listad på OMX Stockholm Large Cap med huvudsäte på Västkusten i Göteborg. Företaget bedriver sin verksamhet med fastigheter koncentrerade till tre svenska städer. Dessa är, utöver Göteborg, Uppsala samt den kungliga huvudstaden Stockholm.

Wallenstam grundades 1944 och har sedan dess vuxit och blivit ett av de främsta fastighetsbolagen i landet. Fastighetsbeståndet utgörs av likväl bostäder som kontorslokaler och butiker. Fokus har legat på att placera sig i attraktiva områden i städerna. Distributionen av fastigheter såg ut som följande, i januari 2021.

Wallenstam - En fastighetsaktie
Wallenstam – En fastighetsaktie

Vad gör då Wallenstam – en fastighetsaktie, till ett intressant investerings objekt?

Wallenstam – en fastighetsaktie och dess fördelar

En intressant aspekt av att investera i fastighetsaktier är att de, likt stamaktier i investmentbolag, möjliggör en potentiell substansrabatt. Du kan köpa en andel i fastighetsutbudet till ett pris som understiger värdet av motsvarande andel i fastighetsbeståndet, givet att aktien är lägre värderad. Substansvärdet är något som många analytiker använder för att skapa en uppfattning om värdet på bolag i de två sektorerna. Därmed kan du hitta köpläge fastighetsaktier på aktiebörsen.

Men fördelarna med att handla Wallenstam eller andra fastighetsbolag stannar inte vid den enklare värderingen med hjälp av substansrabatten.

Stabilt utdelningar till portföljen

Enligt Wallenstams uttalade mål vill de tillhandahålla en stabil utdelning över tid till aktieägarna. Den årliga utdelningen delas upp på två tillfällen per år, vilket skiljer dem från många andra företag på Stockholmsbörsen. Så här beskriver de målsättningen för återinvesteringar och utdelning i årsrapporten 2019:

” Enligt Wallenstams utdelningspolicy ska det redovisade resultatet i första hand återinvesteras i rörelsen för en fortsatt utveckling av koncernens kärnverksamhet och därigenom skapa ökad substanstillväxt i bolaget. Ambi­tionen är även att verksamheten ska ge en långsiktig och stabil utdelningsnivå över tid.”

Med den vetskapen i ryggen kanske du undrar vilka de starkaste ägarna är i Wallenstam – en fastighetsaktie med fastigheter i Göteborg, Stockholm och Uppsala.

Fastighetsaktier ger ett visst inflationsskydd

En av många anledningar till att investera i fastighetsaktier likt Wallenstam är att de erbjuder ett visst mått av inflationsskydd. Det beror på att fastigheter är reala tillgångar som i regel stiger i värde när inflationen tar fart. Det samma gäller fastighetsbolagens huvudsakliga inkomstkälla: hyror.

Aktieägarvärde i Wallenstam – En fastighetsaktie

Investerare äger aktier för att de medför aktieägarvärde. Med det i åtanke, hur skapar Wallenstam värde åt sina aktieägare?

Strategin är som sagt att tillhandahålla fastigheter på strategiska platser runt om i tre av Sveriges största städer. Genom stabila intäkter i kombination med att skapa tillväxt genom nybyggnation, eftersträvar Wallenstam att generera värde för aktieinnehavarna.

För att vara ett långsiktigt varaktigt bolag har Wallenstam framgångsrikt involverat klimatsmarta lösningar som minskar driftkostnaderna. Det är givetvis fördelaktigt för investerare, men också för samhället som blir allt hållbarare.

Summering Wallenstam – En Fastighetsaktie

Wallenstam är ett fastighetsbolag baserat i Göteborg. De innehar fastigheter för så väl affärsverksamheter som bostäder och förvaring. Dessa är placerade i Upsala, Stockholm och Göteborg. Genom att investerar i Wallenstam kan du eventuellt få substansrabatt.

Bolaget eftersträvar att generera en stabil utdelning över tid, oavsett konjunktur. Det görs genom återinvestering i verksamheten i form av nybyggnation kombinerat med hållbarhetstänk.

Här kan du läsa mer om Castellum och Hufvudstaden.

Lämna ett svar