Hufvudstaden – En fastighetsaktie

Hufvudstaden – en fastighetsaktie,  är ett svenskt fastighetsbolag med tillgångar i Stockholm samt Göteborg. De äger även varumärket NK. För dig som söker inflationsskydd i din aktieportfölj kan en placering i Hufvudstaden – en fastighetsaktie, vara intressant. Hufvudstaden är en svensk fastighetsförvaltare med fokus på de två metropolerna Göteborg samt Stockholm. Med starka majoritetsägare och fastigheter i attraktiva miljöer kan bolaget utgöra en andel i en långsiktigt hållbar aktieportfölj. I denna text hittar du information om ett av Sveriges mest välskötta fastighetsbolag och mest populära fastighetsaktier, läs vidare för att lära dig mer.

En fastighetsaktie för inflationsskydd

Att vi inledde denna text med att nämna Hufvudstaden som ett potentiellt innehav i syfte att skydda mot inflation beror på ett antal faktorer.

  • Aktier tenderar att stiga i värde i takt med inflationen
  • Intäktsströmmen anpassas följer inflationen
  • Tillgångarnas värde tenderar att korrelera med inflation

Aktier följer inflationen

Att aktier i regel följer inflationen är ingen hemlighet. När investerare runt om i världen ser sig om efter ett inflationsskydd är aktiebörsen en av de första platserna de undersöker. Andra alternativa inflationsskydd har traditionellt sett varit ädelmetaller som guld.

En fastighetsaktie likt Hufvudstaden kan således gynnas av den allmänna trenden att placera tillgångar på aktiebörsen om inflationen skulle ta fart. Men bolagets intäktsmodell är även den väl anpassad för inflationsskydd.

Hufvudstaden - En fastighetsaktie
Hufvudstaden – En fastighetsaktie

Fastighetsaktien Hufvudstadens intäkter stiger med inflationen

För privatpersoner likväl som affärsverksamheter är utgör hyreskostnader en signifikant andel av utgifterna. Eftersom inflation per definition innebär stigande omkostnader, kan vi dra slutsatsen att stigande inflation delvis är en följd av tilltagande hyror. Hufvudstadens huvudsakliga intäktskälla är således anpassad till att tillhandahålla ett inflationsskydd.

Tillgångarnas värde stiger

Eftersom inflation underminerar värdet av en valuta, tenderar värdet av reala tillgångar likt fastigheter att vara relativt gynnsamma investeringar. Med andra ord kan Hufvudstaden vara en bra investering om du söker inflationsskydd.

Men vad skiljer Huvudstaden från andra fastighetsaktier?

Hufvudstaden – En fastighetsaktie med stark ledning

För att långsiktigt vara en bra placering, vill du som investerare se att bolagsstyrelsen har ett starkt intresse i företaget. Givetvis är det även bra om samma personer har en lång historia av att navigera de relevanta omgivningarna framgångsrikt.

En av Sveriges främsta fastighetsmän är starkt involverad inom Hufvudstaden. Majoritetsägaren är nämligen ingen mindre än Fredrik Lundberg som har gjort sig ett namn som en av de skickligaste affärsmännen i landet. Genom att ha ett långsiktigt tänk har han byggt upp ett av Sveriges största investmentbolag, Lundbergföretagen.

Det är inte bara ledningen som gör Hufvudstaden – en fastighetsaktie, till ett intressant investeringsobjekt för dig som söker fastighetsaktier 2021. Även allokeringen av fastighetsinnehavet stärker bolaget.

Fastigheter i Stockholm och Göteborg

De fastigheter som utgör portföljen i Hufvudstaden är samtliga lokaliserade i Sveriges två största städer, Göteborg samt Stockholm. Det medför flera fördelar för investerare likväl som för hyresgäster.

  • Högre efterfrågan ger högre hyresintäkter och kassaflöde
  • Lägre varians
  • Centrerade fastigheter medför bättre kundservice

Eftersom fastigheterna är placerade i storstäder, gynnas Hufvudstaden av urbaniseringstrenden. Således finns det skäl att tro att värdet på tillgångarna kommer att bevaras. Därutöver är läget något som kunderna gärna betalar för, vilket leder till bättre kassaflöden.

Ytterligare en fördel med att äga fastigheter i storstäderna är att en riktigt bra service kan erbjudas till hyresgästerna. Det bäddar för långsiktigt bra affärersrelationer och för en investerare är det av yttersta vikt. Bland annat erbjuder Hufvudstaden alla sina kunder tillgång till vaktmästare, på gångavstånd.

Summering Hufvudstaden – En fastighetsaktie

Hufvudstaden är en av de största fastighetsaktierna i Sverige med Fredrik Lundberg som huvudägare. Bolaget har placerat sina fastighetsinnehav i Sveriges två största städer med bra läge. För somliga kan en investering i Hufvudstaden användas som inflationsskydd eftersom fastighetsaktier har många egenskaper för detta ändamål. Hufvudstaden – en fastighetsaktie, kanske är extra intressant med tanke på att fastigheterna de äger återfinns i Stockholm och Göteborg.

Här kan du läsa mer om Castellum och Wallenstam.

Lämna ett svar