Fastighetsaktier – Köp fastigheter med aktier

Att ha en del fastighetsaktier i sin aktieportfölj är inte fel och något som kan vara värt att inkludera om man inte redan gjort det. Fastighetsaktier erbjuder en diversifiering mot övriga börsen och även om det finns en hel del korrelation så är den inte 100% gentemot exempelvis OMX30.

Genom att investera i fastighetsaktier så kan du därför sänka risken. Fastighetsaktier har varit heta i många år och också varit en bra investering långsiktigt.

Om det kommer att bli så även framöver är svårt att veta naturligtvis. En faktor som talar för detta är att det historiskt varit en fantastisk bransch att äga aktier inom. De senaste 3 åren har exempelvis fastighetsaktier gått upp över 50%. Det senaste året så har fastighetsaktier gått upp 3,4% vilket man kan jämföra med börsindex som gått ned 2,8% i skrivande stund.

Det som talar emot fastighetsaktier och som skulle vara den största risken i sektorn är det i dagsläget låga ränteläget. Skulle räntorna återgå till lite mer normala nivåer så kommer troligvis fastighetsaktier gå ned kraftigt.

Jag har ett flertal liknande fastighetsaktier i de portföljer som finns tillgängliga på Samuelssons Rapport. Där har jag plockat ut de fastighetsaktier som jag anser vara de mer robusta och som har framtiden för sig. Mer här om det.

 

Vilka fastighetsaktier skall jag välja?

Jag både äger och har ägt fastighetsaktier i många år. I våra portföljer som finns på Samuelssons Rapport så har vi varit aktiva i denna sektor sedan vi startade portföljerna 2008. I dagsläget äger vi 4 aktier i portföljerna Small cap och Large Cap. 2 av de mest långsiktiga innehaven är Wallenstam och Castellum. De 2 andra som vi har i portföljerna har långsiktigt gett ännu bättre avkastning än dessa 2 fastighetsaktier.

Nedan listar vi 27 olika fastighetsaktier med en länk till Avanza om du vill läsa mer om varje fastighetsaktie.

 

29 fastighetsaktier i Sverige och utomlands

D. Carnegie & Co B

Catena

Victoria Park B

Platzer Fastigheter Holding B

Castellum

Fast Partner

Wihlborgs Fastigheter

Hemfosa Fastigheter

Sagax B

ALM Equity

Kungsleden

HEBA B

Atrium Ljungberg B

Fast. Balder B

Diös Fastigheter

Covivio SA – Frankrike

Wallenstam

Icade SA  – Frankrike

Gecina SA  – Frankrike

Altarea SCA   – Frankrike

Cofinimmo SA  – Belgien

Hufvudstaden A

Aedifica SA – Belgisk fastighetsaktie

Klövern B

Klepierre SA – Fransk fastighetsaktie

Eurocommercial Properties NV – Holland

Nexity SA – Frankrike

Covivio Hotels SCA   – Frankrike

Wereldhave NV   – Holländsk fastighetsaktie

 

Fastighetsaktier med hög utdelning – lista med köpvärda aktier

Avanza har en också en bra lista på fastighetsaktier. Du kan där även se utvecklingen det senaste året samt hur många av Avanzas kunder som äger aktien. En bonus är att du också kan hitta utländska fastighetsaktier i listan.

 

bäst fastighetsaktier på börsen 2020
bäst fastighetsaktier på börsen 2020

 

I samma lista ovan kan man även förutom utvecklingen idag se den för det senaste 3 månaderna. året och de senaste 3 åren.

Så här har utvecklingen sett ut för de senaste 3 åren för fastighetsaktier.

 

fastighetsaktier bäst 3år

 

Här är fastighetsaktiers utveckling de senaste året.

 

fastighetsaktier 2018

 

Index för fastighetsaktier i Sverige – Samuelsson Rapports Fastighetsaktieindex

Här nedan har jag gjort ett fastighetsakteindex som jag uppdaterar veckovis. I indexet finns följande aktier. Atrium Ljungberg, Balder, Castellum, Diös Fastigheter, Fabege, Hufvudstaden, Klövern, Kungsleden, Platzer Fastigheter, Sagax och Wallenstam.

Uppdateras veckovis –  senaste uppdatering 13 april 2020

Fastighetsaktieindex

Fastighetsbolagsaktier och deras aktuella substansvärden idag

Substansvärdet kan vara intressant att följa i dina fastighetsbolag och dess aktier. Om du vill följa fastighetsaktiers substansrabatt och substanspremie så kan du gör det nedan.

Läs gärna mer här.

Uppdateras veckovis

 

Aktie Substansv Pris
Atrium Ljungberg B 202.00 136.40 +32.48%
Brinova Fastigheter B 23.04 25.60 -11.11%
Castellum 193.00 171.45 +11.17%
Catena 208.16 310.50 -49.16%
Corem Property Group B 18.54 18.70 -0.86%
Diös Fastigheter 75.10 60.30 +19.71%
Eastnine 137.00 111.60 +18.54%
Fabege 152.00 116.95 +23.06%
Fast. Balder B 345.76 386.00 -11.64%
Fastpartner A 84.30 70.10 +16.84%
HEBA B 81.87 86.00 -5.04%
Hufvudstaden A 195.00 125.40 +35.69%
John Mattson Fastighetsföret. 111.07 138.40 -24.61%
K-Fastigheter 74.96 210.40 -180.68%
Klövern B 22.44 13.25 +40.95%
Kungsleden 94.48 74.80 +20.83%
NP3 Fastigheter 70.36 79.80 -13.42%
Nyfosa 71.18 60.30 +15.29%
Pandox B 186.97 103.20 +44.80%
Platzer Fastigheter Holding B 89.00 75.00 +15.73%
Sagax B 56.77 105.00 -84.96%
Samhällsbyggnadsbo. i Norden B 19.52 18.95 +2.92%
Stendörren Fastigheter B 126.72 108.00 +14.77%
Wallenstam B 92.60 101.30 -9.40%
Wihlborgs Fastigheter 143.77 139.80 +2.76%

Vad skall man tänka på om man vill investera i fastighetsaktier? Datan i tabellen hämtas från fbindex.se. En mycket bra sida med info om denna typ av bolag.

Det finns mycket man bör ta i beaktande om man vill investera i fastighetsaktier. Här följer några tips på olika saker att fundera och som kan vara kurspåverkande framöver.

  • Ränteläget. Låga räntor innebär oftast stigande fastighetspriser och högre aktiepris för fastighetsaktier. Vilken trend har räntorna idag och hur kommer det se ut imorgon?
  • Direktavkastning och utdelningen. Gillar du utdelningar? Detta kan vara en viktig del att analysera om du vill pricka rätt fastighetsaktier. Se nedan lista från Placera.se.
  • Hur påverkar E-handeln fastighetsbranschen? Mycket av handeln flyttar till internet och bort från traditionella köpcentrum och butiksgator. Detta kan påverka fastighetsaktier mer än vad man tror.
  • Utdelningstillväxten. Har bolaget en bra historik med stigande utdelningar under en längre tid? Det kan vara en viktig faktor om du vill investera i fastighetsaktier.
  • Räntekänsliga aktier? Har du alltför många räntekänsliga aktier i din portfölj? Då kanske du bör vara försiktig med att lägga till alltför många fastighetsaktier. Personligen tycker jag dock att en del av en investerares portfölj bör finnas inom fastighetsaktier.
  • Substansrabatt och substanspremie. Detta kan vara ett viktigt nyckeltal att beakta och analysera hos fastighetsaktier. Se nedan lista från Placera.se.
  • P/E talet. Detta är ett av de vanligaste nyckeltalen som används av många för att se om fastighetsaktier är köpvärd eller inte.

 

 fastighetsaktier Kurs/Subst. -18 Kurs/Subst. -19
Klövern 75,0% 70,1%
Kungsleden – fastighetsaktier 79,4% 75,6%
Atrium Ljungb. 79,9% 75,6%
Hufvudstaden 80,0% 77,4%
Diös 87,1% 79,9%
Wihlborgs 87,9% 81,8%
Fabege 89,5% 84,0%
Platzer 90,2% 83,2%
Balder – fastighetsaktier 90,5% 82,1%
Castellum 93,0% 88,7%
Hemfosa 97,2% 90,1%
Wallenstam 101,9% 97,2%
FastPartner 102,6% 96,0%
Oscar Prop. 107,0% 97,1%
Catena – fastighetsaktier 109,6% 102,5%
Victoria Park 124,7% 111,7%

 

 fastighetsaktier Kurs. 6 mån. P/e -19 Dir.avkast. -18 Dir.avkast -19
Platzer 32% 12,2 2,9% 3,2%
D. Carnegie 30% 28,9 0,0% 0,0%
Victoria Park 28% 21,7 1,3% 1,5%
Catena 22% 11,2 3,4% 3,7%
Amasten 21% 15,2 0,0% 0,0%
Fabege 14% 24,2 2,4% 2,6%
FastPartner 9% 11,3 3,0% 3,2%
Kungsleden 5% 12,6 3,8% 4,0%
Balder 5% 14,5 0,0% 0,0%
Hemfosa 5% 11,6 4,3% 4,5%
Atrium Ljungb. 5% 15,7 3,4% 3,6%
Castellum – fastighetsaktier 5% 14,3 4,0% 4,2%
Wihlborgs 5% 12,1 3,3% 3,5%
Sagax 3% 11,1 1,9% 2,1%
Pandox 2% 13,8 3,3% 3,7%
Wallenstam 0% 30,7 2,4% 2,5%
Klövern -1% 9,5 4,2% 4,4%
Magnolia -2% 5,1 3,8% 4,6%
Diös – fastighetsaktier -2% 8,3 5,7% 6,1%
Bonava -4% 11,1 4,7% 4,5%
Hufvudstaden -5% 24,3 2,9% 3,0%
Oscar Prop. -10% 6,0 0,0% 0,0%
JM – fastighetsaktier -10% 10,3 6,0% 6,1%
Tobin -38% 1,9 0,0% 0,0%

Fastighetsaktierna på svenska börsen

Här nedan listar vi mer information om fastighetsaktier.

 

D. Carnegie & Co B

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag som äger, förädlar och utvecklar fastigheter och projekt med inriktning på bostäder i Storstockholmsområdet och andra tillväxtområden. Bolaget förvaltar beståndet under varumärket Graflunds.

Börsvärde: 14 549.82 miljoner
Aktieägare hos Avanza: 2620
Webbsida: www.dcarnegie.se

Mer information om bolaget på Avanza. D. Carnegie & Co B

Catena

Catena är ett fastighetsbolag inom logistik som erbjuder företag och tredjepartsoperatörer logistikanläggningar på strategiska lägen i anslutning till landets godsflöden.

Börsvärde: 7 155.24 miljoner
Aktieägare hos Avanza: 1364
Webbsida: www.catenafastigheter.se

Mer information om bolaget på Avanza. Catena

Victoria Park B

Victoria Park är ett fastighetsbolag med affärsområden för utveckling av livsstilsboende samt förvaltningsfastigheter. Verksamheten är främst inriktad på bostadsfastigheter i södra Sverige.

Börsvärde: 8 889.20 miljoner
Aktieägare hos Avanza: 2121
Webbsida: www.victoriapark.se

Mer information om fastighetsaktier och bolaget på Avanza. Victoria Park B

Platzer Fastigheter Holding B

Platzer är ett fastighetsbolag verksamt i Göteborgsområdet. Företaget äger, förvaltar och utvecklar ett fastighetsbestånd omfattande drygt 60 fastigheter på 460 000 kvm kommersiella lokaler. Fastigheterna är till största delen koncentrerade till centrala och västra Göteborg.

Börsvärde: 7 076.12 miljoner
Aktieägare hos Avanza: 2190
Webbsida: www.platzer.se

Mer information om fastighetsaktier och bolaget på Avanza. Platzer Fastigheter Holding B

Castellum

Castellum är ett fastighetsbolag med fokus mot kommersiella fastigheter i Storgöteborg, Öresundsområdet, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland. Fastigheterna ägs och förvaltas av de sex helägda dotterbolagen Eklandia Fastighets AB, Harry Sjögren, Fastighets AB Briggen, Fastighets AB Brostaden, Fastighets AB Corallen och Aspholmen Fastigheter.

Börsvärde: 43 029.18 miljoner
Aktieägare hos Avanza: 27951
Webbsida: www.castellum.se

Mer information om fastighetsaktier och bolaget på Avanza. Castellum

Fast Partner

FastPartner är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar egna fastigheter. Fokus ligger på kommersiella fastigheter och drygt hälften är produktions- och logistik/lager fastigheter. Bolagets fastighetsportfölj består av 180 fastigheter. Bolaget har fastigheter i Stockholm, Gävle, Malmö, Norrköping, Eskilstuna och Göteborg.

Börsvärde: 9 913.48 miljoner
Aktieägare hos Avanza: 1277
Webbsida: www.fastpartner.se

Mer information om bolaget på Avanza. Fast Partner

Wihlborgs Fastigheter

Wihlborgs är ett fastighetsbolag med verksamheten koncentrerad till Öresundsregionen. Tyngdpunkten ligger på kommersiella fastigheter i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. Kontor och butiker står för 80% av redovisat värde.

Börsvärde: 16 007.72 miljoner
Aktieägare hos Avanza: 3758
Webbsida: www.wihlborgs.se

Mer information om bolaget på Avanza. Wihlborgs Fastigheter

Hemfosa Fastigheter

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag som är verksamt inom långsiktig förvaltning och utveckling av fastigheter samt förvärv och försäljning av fastigheter. Företagets fastigheter finns i Sverige och Norge och den största delen av fastighetsbeståndet utgörs av Samhällsfastigheter (fastigheter där det bedrivs skattefinansierad verksamhet). I fastighetsbeståndet finns även kontorsfastigheter i tillväxtkommuner och logistikfastigheter.

Börsvärde: 19 825.48 miljoner
Aktieägare hos Avanza: 11084
Webbsida: www.hemfosa.se

Mer information om bolaget på Avanza. Hemfosa Fastigheter

Sagax B

Sagax är ett fastighetsbolag som investerar i kommersiella fastigheter, främst inom segmentet lager och lätt industri. Sverige står för den största delen av hyresvärdet drygt 70%, men bolaget är även verksamt i Finland ,Tyskland och Danmark. Sagax fastighetsbestånd består av 201 fastigheter med en total uthyrningsbar area om 1707 Tkvm. Sagax hette tidigare Effnet.

Börsvärde: 19 031.91 miljoner
Aktieägare hos Avanza: 1428
Webbsida: Fastighetsmäklare Värmdö

Mer information om bolaget på Avanza. Sagax B

ALM Equity

ALM Equity AB (publ) är ett fastighetsutvecklingsbolag. Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer framför allt bostadsprojekt. De geografiska marknaderna är Stockholm. Uppsala, Mälardalen och semesterorter i Sverige.
Börsvärde: 1 980.15 miljoner
Aktieägare hos Avanza: 238
Webbsida: www.almequity.se

Mer information om bolaget på Avanza. ALM Equity

Kungsleden

Kungsleden är ett fastighetsbolag inriktat på fastighetshandel och fastighetsförvaltning. Portföljen är uppdelad i åtta kluster – Kista City, Danderyd Kontor, Innerstaden Stockholm, Västberga i Stockholm, Västerås City, Finnslätten Industriområde i Västerås, Högsbo i Göteborg och Hyllie i Malmö.

Börsvärde: 13 999.65 miljoner
Aktieägare hos Avanza: 4729
Webbsida: www.kungsleden.se

Mer information om bolaget på Avanza. Kungsleden

HEBA

HEBA Fastighets AB är ett fastighetsbolag med hyresbostäder i flerfamiljshus samt lokaler i Stockholmsområdet. HEBAs största marknad är Stockholm-Söderort, som står för drygt hälften av hyresintäkterna.
Börsvärde: 4 809.12 miljoner
Aktieägare hos Avanza: 642
Webbsida: www.hebafast.se
Mer information om bolaget på Avanza. HEBA B

Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg är ett fastighetsbolag med fokus på att utveckla stadsmiljöer för kontor och handel, kompletterat med bostäder, kultur, service och utbildning. Verksamheten är koncentrerad till tillväxtmarknader i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.  I koncernen ingår även det helägda byggmästarbolaget TL Bygg.
Börsvärde: 20 489.35 miljoner
Aktieägare hos Avanza: 2762
Webbsida: www.atriumljungberg.se
Mer information om denna fastighetsaktie på Avanza: Atrium Ljungberg B

Fastighets AB Balder

Balder är ett fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd omfattande kommersiella lokaler och bostäder. Knappt hälften av fastighetsbeståndet värde utgörs av bostäder.
Börsvärde: 41 760.00 miljoner
Aktieägare hos Avanza: 5972
Webbsida: www.balder.se

Mer information om denna fastighetsaktie på Avanza: Fast. Balder B

Diös Fastigheter

Diös Fastigheter är ett fastighetsförvaltande bolag med verksamhet i norra Sverige. Fastighetsbeståndet utgörs huvudsakligen av centralt belägna kommersiella fastigheter. Bolagets fastighetsportfölj utgjordes av 353 fastigheter med en total uthyrbar yta av 1400 Tkvm.
Börsvärde: 7 579.78 miljoner
Aktieägare hos Avanza: 7044
Webbsida: www.dios.se

Mer information om bolaget på Avanza. Diös Fastigheter

Wallenstam

Wallenstam bygger, förvaltar och utvecklar fastigheter. Fastighetsinnehavet är koncentrerat till Göteborg och Stockholm. Bostäder med 7300 lägenheter utgör halva fastighetsbeståndet. Wallenstam satsar även på produktion av förnybar energi genom egna vind- och vattenkraftverk och har 64 vindkraftverk i drift.
Börsvärde: 27 604.50 miljoner
Aktieägare hos Avanza: 4876
Webbsida: www.wallenstam.se

Mer information om fastighetsaktier och bolaget på Avanza. Wallenstam

Hufvudstaden

Hufvudstaden är ett fastighetsbolag som förvärvar och förvaltar kontors- och butikslokaler i centrala Stockholm och Göteborg. Bolagets verksamhet är organiserad i tre affärsområden:
* Stockholm Östra City: Östra delen av fastighetsbeståndet i Stockholm inklusive NK-varuhusen i Stockholm och Göteborg och parkeringshuset Parkaden.
* Stockholm Västra City: Omfattar fastigheterna väster om Sveavägen.
* Göteborg: Samtliga fastigheter i Göteborg exklusive NK-varuhuset.
Börsvärde: 28 141.42 miljoner
Aktieägare hos Avanza: 6112
Webbsida: www.hufvudstaden.se

Mer information om fastighetsaktier och bolaget på Avanza. Hufvudstaden A

Klövern

Klövern är ett svenskt fastighetsbolag med inriktning på kommersiella lokaler i tillväxtregioner. Affärsenheterna är indelade i fyra regioner, Syd, Öst, Stockholm samt Mellan/Norr..
Börsvärde: 9 755.34 miljoner
Aktieägare hos Avanza: 6677
Webbsida: www.klovern.se

Mer information om fastighetsaktier och bolaget på Avanza. Klövern B


Det finns samarbetslänkar i denna artikel om fastighetsaktier till Avanza.

Lämna ett svar