Castellum – En fastighetsaktie

Castellum – en fastighetsaktie, finns listade på Stockholm Large Cap tillsammans med andra svenska aktiebolag som värderas till en miljard Euro. Bolagets har en uttalad strategi som föranlett att de nu är Europas ledande fastighetsbolag i termer av hållbarhet. Det är en position som företaget har för avsikt att bevaka och bevara genom att integrera hållbarhetstänk i allt de gör.

Castellum – en fastighetsaktie har tillgångar utspridda över hela 17 olika orter i Sverige. Dessutom har de expanderat över Öresundsbron och förvärvat fastigheter och mark även i Köpenhamn. Således skiljer de sig från det konkurrerande Lundbergsbolaget Hufvudstaden som valt att begränsa sig till Göteborg samt Stockholm.

Vad gör Castellum till en intressant fastighetsaktie

Det finns flera anledningar till att äga aktier i fastighetsbolag i allmänhet, och i Castellum i synnerhet. Några av de faktorer som gör aktier inom sektorn till populära investeringar är:

  • Erbjuder exponering mot fastighetsmarknaden
  • Det finns fastighetsaktier med hög utdelning
  • Inflationsskydd

De ovanstående punkterna är generella för fastighetsbranschen, men det finns punkter som skiljer Castellum – en fastighetsaktie, från mängden.

  • Castellum har fastigheter i många städer
  • Internationell exponering
  • Långsiktigt hållbarhetstänk

Castellum erbjuder inflationsskydd

En av de främsta anledningarna för gemeneman att äga fastighetsaktier är inflationsskyddet det innebär. Anledningen till det är att aktier likt Castellum – en fastighetsaktie, har intäkter främst från hyror. Traditionellt sett har förändringar i hyror varit starkt korrelerade med inflationen. Dessutom är fastigheter en tillflyktsort för investerare när hög inflation råder. Dessa faktorer medför att inflationsskyddande egenskaper kan tillskrivas Castellum.

Traditionellt ökande utdelning i Castellum

En annan sak som många investerare finner intressant med Castellum är att de traditionellt erbjudit en tilltagande utdelning. I årsrapporten för 2019 publicerades bilden nedan, i vilken du tydligt kan se hur Castellum varit en av de fastighetsaktier med hög utdelning som handlats på den svenska aktiebörsen.

Castellum - en fastighetsaktie
Castellum – en fastighetsaktie

Castellum – en fastighetsaktie med geografisk spridning

Om du överväger att köpa fastighetsaktier med hög utdelning kan Castellum vara ett intressant alternativ likt du kan se ovan. Men den framtida utdelningen är beroende av att bolaget går med vinst. Så, hur ser framtidsutsikterna ut för detta bolag?

Genom att ha en bra riskspridning i termer av geografisk allokering erbjuder Castellum bra diversifiering av fastighetstillgångarna. Skulle en region drabbas av något oförutsett finns det andra områden som kan stötta verksamheten. Med den internationella expansionen stiger graden av diversifiering ytterligare. Dessutom får Castellum en ökad exponering mot utländsk valuta, vilket även det kan ses som riskspridning.

Castellum – en fastighetsaktie för hållbarhet

Ytterligare en faktor som bidrar till att Castellum på lång sikt har förutsättningar för att generera aktieägarvärde är des hållbarhetsarbete. Genom att implementera ett grönt tänk genom verksamheten kan de tillhandahålla tjänster som det råder ett stigande intresse för. Således har Castellum intagit en position på fastighetsmarknaden som kan gynna dem på lång sikt.

Summering Castellum – en fastighetsaktie

Castellum är ett fastighetsbolag som är listat på Stockholm Large Cap. Dess fastigheter återfinns i 17 olika svenska städer samt i Köpenhamn. Genom att implementera ett hållbarhetstänk genom hela organisationen har bolaget tagit ledarsätet på området bland de konkurrerande svenska fastighetsbolagen.

Här kan du läsa mer om Wallenstam och Hufvudstaden.

Lämna ett svar