Wallenstam – en fastighetsaktie

Wallenstam – en fastighetsaktie som finns listad på OMX Stockholm Large Cap med huvudsäte på Västkusten i Göteborg. Företaget bedriver sin verksamhet med fastigheter koncentrerade till tre svenska städer. Dessa är, utöver Göteborg, Uppsala samt den kungliga huvudstaden Stockholm.

Wallenstam grundades 1944 och har sedan dess vuxit och blivit ett av de främsta fastighetsbolagen i landet. Fastighetsbeståndet utgörs av likväl bostäder som kontorslokaler och butiker. Fokus har legat på att placera sig i attraktiva områden i städerna. Distributionen av fastigheter såg ut som följande, i januari 2021.

Wallenstam - En fastighetsaktie
Wallenstam – En fastighetsaktie

Vad gör då Wallenstam – en fastighetsaktie, till ett intressant investerings objekt?

Wallenstam – en fastighetsaktie och dess fördelar

En intressant aspekt av att investera i fastighetsaktier är att de, likt stamaktier i investmentbolag, möjliggör en potentiell substansrabatt. Du kan köpa en andel i fastighetsutbudet till ett pris som understiger värdet av motsvarande andel i fastighetsbeståndet, givet att aktien är lägre värderad. Substansvärdet är något som många analytiker använder för att skapa en uppfattning om värdet på bolag i de två sektorerna. Därmed kan du hitta köpläge fastighetsaktier på aktiebörsen.

Men fördelarna med att handla Wallenstam eller andra fastighetsbolag stannar inte vid den enklare värderingen med hjälp av substansrabatten.

Stabilt utdelningar till portföljen

Enligt Wallenstams uttalade mål vill de tillhandahålla en stabil utdelning över tid till aktieägarna. Den årliga utdelningen delas upp på två tillfällen per år, vilket skiljer dem från många andra företag på Stockholmsbörsen. Så här beskriver de målsättningen för återinvesteringar och utdelning i årsrapporten 2019:

” Enligt Wallenstams utdelningspolicy ska det redovisade resultatet i första hand återinvesteras i rörelsen för en fortsatt utveckling av koncernens kärnverksamhet och därigenom skapa ökad substanstillväxt i bolaget. Ambi­tionen är även att verksamheten ska ge en långsiktig och stabil utdelningsnivå över tid.”

Med den vetskapen i ryggen kanske du undrar vilka de starkaste ägarna är i Wallenstam – en fastighetsaktie med fastigheter i Göteborg, Stockholm och Uppsala.

Fastighetsaktier ger ett visst inflationsskydd

En av många anledningar till att investera i fastighetsaktier likt Wallenstam är att de erbjuder ett visst mått av inflationsskydd. Det beror på att fastigheter är reala tillgångar som i regel stiger i värde när inflationen tar fart. Det samma gäller fastighetsbolagens huvudsakliga inkomstkälla: hyror.

Aktieägarvärde i Wallenstam – En fastighetsaktie

Investerare äger aktier för att de medför aktieägarvärde. Med det i åtanke, hur skapar Wallenstam värde åt sina aktieägare?

Strategin är som sagt att tillhandahålla fastigheter på strategiska platser runt om i tre av Sveriges största städer. Genom stabila intäkter i kombination med att skapa tillväxt genom nybyggnation, eftersträvar Wallenstam att generera värde för aktieinnehavarna.

För att vara ett långsiktigt varaktigt bolag har Wallenstam framgångsrikt involverat klimatsmarta lösningar som minskar driftkostnaderna. Det är givetvis fördelaktigt för investerare, men också för samhället som blir allt hållbarare.

Summering Wallenstam – En Fastighetsaktie

Wallenstam är ett fastighetsbolag baserat i Göteborg. De innehar fastigheter för så väl affärsverksamheter som bostäder och förvaring. Dessa är placerade i Upsala, Stockholm och Göteborg. Genom att investerar i Wallenstam kan du eventuellt få substansrabatt.

Bolaget eftersträvar att generera en stabil utdelning över tid, oavsett konjunktur. Det görs genom återinvestering i verksamheten i form av nybyggnation kombinerat med hållbarhetstänk.

Här kan du läsa mer om Castellum och Hufvudstaden.

Castellum – En fastighetsaktie

Castellum – en fastighetsaktie, finns listade på Stockholm Large Cap tillsammans med andra svenska aktiebolag som värderas till en miljard Euro. Bolagets har en uttalad strategi som föranlett att de nu är Europas ledande fastighetsbolag i termer av hållbarhet. Det är en position som företaget har för avsikt att bevaka och bevara genom att integrera hållbarhetstänk i allt de gör.

Castellum – en fastighetsaktie har tillgångar utspridda över hela 17 olika orter i Sverige. Dessutom har de expanderat över Öresundsbron och förvärvat fastigheter och mark även i Köpenhamn. Således skiljer de sig från det konkurrerande Lundbergsbolaget Hufvudstaden som valt att begränsa sig till Göteborg samt Stockholm.

Vad gör Castellum till en intressant fastighetsaktie

Det finns flera anledningar till att äga aktier i fastighetsbolag i allmänhet, och i Castellum i synnerhet. Några av de faktorer som gör aktier inom sektorn till populära investeringar är:

 • Erbjuder exponering mot fastighetsmarknaden
 • Det finns fastighetsaktier med hög utdelning
 • Inflationsskydd

De ovanstående punkterna är generella för fastighetsbranschen, men det finns punkter som skiljer Castellum – en fastighetsaktie, från mängden.

 • Castellum har fastigheter i många städer
 • Internationell exponering
 • Långsiktigt hållbarhetstänk

Castellum erbjuder inflationsskydd

En av de främsta anledningarna för gemeneman att äga fastighetsaktier är inflationsskyddet det innebär. Anledningen till det är att aktier likt Castellum – en fastighetsaktie, har intäkter främst från hyror. Traditionellt sett har förändringar i hyror varit starkt korrelerade med inflationen. Dessutom är fastigheter en tillflyktsort för investerare när hög inflation råder. Dessa faktorer medför att inflationsskyddande egenskaper kan tillskrivas Castellum.

Traditionellt ökande utdelning i Castellum

En annan sak som många investerare finner intressant med Castellum är att de traditionellt erbjudit en tilltagande utdelning. I årsrapporten för 2019 publicerades bilden nedan, i vilken du tydligt kan se hur Castellum varit en av de fastighetsaktier med hög utdelning som handlats på den svenska aktiebörsen.

Castellum - en fastighetsaktie
Castellum – en fastighetsaktie

Castellum – en fastighetsaktie med geografisk spridning

Om du överväger att köpa fastighetsaktier med hög utdelning kan Castellum vara ett intressant alternativ likt du kan se ovan. Men den framtida utdelningen är beroende av att bolaget går med vinst. Så, hur ser framtidsutsikterna ut för detta bolag?

Genom att ha en bra riskspridning i termer av geografisk allokering erbjuder Castellum bra diversifiering av fastighetstillgångarna. Skulle en region drabbas av något oförutsett finns det andra områden som kan stötta verksamheten. Med den internationella expansionen stiger graden av diversifiering ytterligare. Dessutom får Castellum en ökad exponering mot utländsk valuta, vilket även det kan ses som riskspridning.

Castellum – en fastighetsaktie för hållbarhet

Ytterligare en faktor som bidrar till att Castellum på lång sikt har förutsättningar för att generera aktieägarvärde är des hållbarhetsarbete. Genom att implementera ett grönt tänk genom verksamheten kan de tillhandahålla tjänster som det råder ett stigande intresse för. Således har Castellum intagit en position på fastighetsmarknaden som kan gynna dem på lång sikt.

Summering Castellum – en fastighetsaktie

Castellum är ett fastighetsbolag som är listat på Stockholm Large Cap. Dess fastigheter återfinns i 17 olika svenska städer samt i Köpenhamn. Genom att implementera ett hållbarhetstänk genom hela organisationen har bolaget tagit ledarsätet på området bland de konkurrerande svenska fastighetsbolagen.

Här kan du läsa mer om Wallenstam och Hufvudstaden.

Fastighetsaktier – Köp fastigheter med aktier

Att ha en del fastighetsaktier i sin aktieportfölj är inte fel och något som kan vara värt att inkludera om man inte redan gjort det. Fastighetsaktier erbjuder en diversifiering mot övriga börsen och även om det finns en hel del korrelation så är den inte 100% gentemot exempelvis OMX30.

Genom att investera i fastighetsaktier så kan du därför sänka risken. Fastighetsaktier har varit heta i många år och också varit en bra investering långsiktigt.

Om det kommer att bli så även framöver är svårt att veta naturligtvis. En faktor som talar för detta är att det historiskt varit en fantastisk bransch att äga aktier inom. De senaste 3 åren har exempelvis fastighetsaktier gått upp över 50%. Det senaste året så har fastighetsaktier gått upp 3,4% vilket man kan jämföra med börsindex som gått ned 2,8% i skrivande stund.

Det som talar emot fastighetsaktier och som skulle vara den största risken i sektorn är det i dagsläget låga ränteläget. Skulle räntorna återgå till lite mer normala nivåer så kommer troligvis fastighetsaktier gå ned kraftigt.

Jag har ett flertal liknande fastighetsaktier i de portföljer som finns tillgängliga på Samuelssons Rapport. Där har jag plockat ut de fastighetsaktier som jag anser vara de mer robusta och som har framtiden för sig. Mer här om det.

 

Vilka fastighetsaktier skall jag välja?

Jag både äger och har ägt fastighetsaktier i många år. I våra portföljer som finns på Samuelssons Rapport så har vi varit aktiva i denna sektor sedan vi startade portföljerna 2008. I dagsläget äger vi 4 aktier i portföljerna Small cap och Large Cap. 2 av de mest långsiktiga innehaven är Wallenstam och Castellum. De 2 andra som vi har i portföljerna har långsiktigt gett ännu bättre avkastning än dessa 2 fastighetsaktier.

Nedan listar vi 27 olika fastighetsaktier med en länk till Avanza om du vill läsa mer om varje fastighetsaktie.

 

29 fastighetsaktier i Sverige och utomlands

D. Carnegie & Co B

Catena

Victoria Park B

Platzer Fastigheter Holding B

Castellum

Fast Partner

Wihlborgs Fastigheter

Hemfosa Fastigheter

Sagax B

ALM Equity

Kungsleden

HEBA B

Atrium Ljungberg B

Fast. Balder B

Diös Fastigheter

Covivio SA – Frankrike

Wallenstam

Icade SA  – Frankrike

Gecina SA  – Frankrike

Altarea SCA   – Frankrike

Cofinimmo SA  – Belgien

Hufvudstaden A

Aedifica SA – Belgisk fastighetsaktie

Klövern B

Klepierre SA – Fransk fastighetsaktie

Eurocommercial Properties NV – Holland

Nexity SA – Frankrike

Covivio Hotels SCA   – Frankrike

Wereldhave NV   – Holländsk fastighetsaktie

 

Fastighetsaktier med hög utdelning – lista med köpvärda aktier

Avanza har en också en bra lista på fastighetsaktier. Du kan där även se utvecklingen det senaste året samt hur många av Avanzas kunder som äger aktien. En bonus är att du också kan hitta utländska fastighetsaktier i listan.

 

bäst fastighetsaktier på börsen 2020
bäst fastighetsaktier på börsen 2020

 

I samma lista ovan kan man även förutom utvecklingen idag se den för det senaste 3 månaderna. året och de senaste 3 åren.

Så här har utvecklingen sett ut för de senaste 3 åren för fastighetsaktier.

 

fastighetsaktier bäst 3år

 

Här är fastighetsaktiers utveckling de senaste året.

 

fastighetsaktier 2018

 

Index för fastighetsaktier i Sverige – Samuelsson Rapports Fastighetsaktieindex

Här nedan har jag gjort ett fastighetsakteindex som jag uppdaterar veckovis. I indexet finns följande aktier. Atrium Ljungberg, Balder, Castellum, Diös Fastigheter, Fabege, Hufvudstaden, Klövern, Kungsleden, Platzer Fastigheter, Sagax och Wallenstam.

Uppdateras veckovis –  senaste uppdatering 13 april 2020

Fastighetsaktieindex

Fastighetsbolagsaktier och deras aktuella substansvärden idag

Substansvärdet kan vara intressant att följa i dina fastighetsbolag och dess aktier. Om du vill följa fastighetsaktiers substansrabatt och substanspremie så kan du gör det nedan.

Läs gärna mer här.

Uppdateras veckovis

 

Aktie Substansv Pris
Atrium Ljungberg B 202.00 136.40 +32.48%
Brinova Fastigheter B 23.04 25.60 -11.11%
Castellum 193.00 171.45 +11.17%
Catena 208.16 310.50 -49.16%
Corem Property Group B 18.54 18.70 -0.86%
Diös Fastigheter 75.10 60.30 +19.71%
Eastnine 137.00 111.60 +18.54%
Fabege 152.00 116.95 +23.06%
Fast. Balder B 345.76 386.00 -11.64%
Fastpartner A 84.30 70.10 +16.84%
HEBA B 81.87 86.00 -5.04%
Hufvudstaden A 195.00 125.40 +35.69%
John Mattson Fastighetsföret. 111.07 138.40 -24.61%
K-Fastigheter 74.96 210.40 -180.68%
Klövern B 22.44 13.25 +40.95%
Kungsleden 94.48 74.80 +20.83%
NP3 Fastigheter 70.36 79.80 -13.42%
Nyfosa 71.18 60.30 +15.29%
Pandox B 186.97 103.20 +44.80%
Platzer Fastigheter Holding B 89.00 75.00 +15.73%
Sagax B 56.77 105.00 -84.96%
Samhällsbyggnadsbo. i Norden B 19.52 18.95 +2.92%
Stendörren Fastigheter B 126.72 108.00 +14.77%
Wallenstam B 92.60 101.30 -9.40%
Wihlborgs Fastigheter 143.77 139.80 +2.76%

Vad skall man tänka på om man vill investera i fastighetsaktier? Datan i tabellen hämtas från fbindex.se. En mycket bra sida med info om denna typ av bolag.

Det finns mycket man bör ta i beaktande om man vill investera i fastighetsaktier. Här följer några tips på olika saker att fundera och som kan vara kurspåverkande framöver.

 • Ränteläget. Låga räntor innebär oftast stigande fastighetspriser och högre aktiepris för fastighetsaktier. Vilken trend har räntorna idag och hur kommer det se ut imorgon?
 • Direktavkastning och utdelningen. Gillar du utdelningar? Detta kan vara en viktig del att analysera om du vill pricka rätt fastighetsaktier. Se nedan lista från Placera.se.
 • Hur påverkar E-handeln fastighetsbranschen? Mycket av handeln flyttar till internet och bort från traditionella köpcentrum och butiksgator. Detta kan påverka fastighetsaktier mer än vad man tror.
 • Utdelningstillväxten. Har bolaget en bra historik med stigande utdelningar under en längre tid? Det kan vara en viktig faktor om du vill investera i fastighetsaktier.
 • Räntekänsliga aktier? Har du alltför många räntekänsliga aktier i din portfölj? Då kanske du bör vara försiktig med att lägga till alltför många fastighetsaktier. Personligen tycker jag dock att en del av en investerares portfölj bör finnas inom fastighetsaktier.
 • Substansrabatt och substanspremie. Detta kan vara ett viktigt nyckeltal att beakta och analysera hos fastighetsaktier. Se nedan lista från Placera.se.
 • P/E talet. Detta är ett av de vanligaste nyckeltalen som används av många för att se om fastighetsaktier är köpvärd eller inte.

 

 fastighetsaktier Kurs/Subst. -18 Kurs/Subst. -19
Klövern 75,0% 70,1%
Kungsleden – fastighetsaktier 79,4% 75,6%
Atrium Ljungb. 79,9% 75,6%
Hufvudstaden 80,0% 77,4%
Diös 87,1% 79,9%
Wihlborgs 87,9% 81,8%
Fabege 89,5% 84,0%
Platzer 90,2% 83,2%
Balder – fastighetsaktier 90,5% 82,1%
Castellum 93,0% 88,7%
Hemfosa 97,2% 90,1%
Wallenstam 101,9% 97,2%
FastPartner 102,6% 96,0%
Oscar Prop. 107,0% 97,1%
Catena – fastighetsaktier 109,6% 102,5%
Victoria Park 124,7% 111,7%

 

 fastighetsaktier Kurs. 6 mån. P/e -19 Dir.avkast. -18 Dir.avkast -19
Platzer 32% 12,2 2,9% 3,2%
D. Carnegie 30% 28,9 0,0% 0,0%
Victoria Park 28% 21,7 1,3% 1,5%
Catena 22% 11,2 3,4% 3,7%
Amasten 21% 15,2 0,0% 0,0%
Fabege 14% 24,2 2,4% 2,6%
FastPartner 9% 11,3 3,0% 3,2%
Kungsleden 5% 12,6 3,8% 4,0%
Balder 5% 14,5 0,0% 0,0%
Hemfosa 5% 11,6 4,3% 4,5%
Atrium Ljungb. 5% 15,7 3,4% 3,6%
Castellum – fastighetsaktier 5% 14,3 4,0% 4,2%
Wihlborgs 5% 12,1 3,3% 3,5%
Sagax 3% 11,1 1,9% 2,1%
Pandox 2% 13,8 3,3% 3,7%
Wallenstam 0% 30,7 2,4% 2,5%
Klövern -1% 9,5 4,2% 4,4%
Magnolia -2% 5,1 3,8% 4,6%
Diös – fastighetsaktier -2% 8,3 5,7% 6,1%
Bonava -4% 11,1 4,7% 4,5%
Hufvudstaden -5% 24,3 2,9% 3,0%
Oscar Prop. -10% 6,0 0,0% 0,0%
JM – fastighetsaktier -10% 10,3 6,0% 6,1%
Tobin -38% 1,9 0,0% 0,0%

Fastighetsaktierna på svenska börsen

Här nedan listar vi mer information om fastighetsaktier.

 

D. Carnegie & Co B

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag som äger, förädlar och utvecklar fastigheter och projekt med inriktning på bostäder i Storstockholmsområdet och andra tillväxtområden. Bolaget förvaltar beståndet under varumärket Graflunds.

Börsvärde: 14 549.82 miljoner
Aktieägare hos Avanza: 2620
Webbsida: www.dcarnegie.se

Mer information om bolaget på Avanza. D. Carnegie & Co B

Catena

Catena är ett fastighetsbolag inom logistik som erbjuder företag och tredjepartsoperatörer logistikanläggningar på strategiska lägen i anslutning till landets godsflöden.

Börsvärde: 7 155.24 miljoner
Aktieägare hos Avanza: 1364
Webbsida: www.catenafastigheter.se

Mer information om bolaget på Avanza. Catena

Victoria Park B

Victoria Park är ett fastighetsbolag med affärsområden för utveckling av livsstilsboende samt förvaltningsfastigheter. Verksamheten är främst inriktad på bostadsfastigheter i södra Sverige.

Börsvärde: 8 889.20 miljoner
Aktieägare hos Avanza: 2121
Webbsida: www.victoriapark.se

Mer information om fastighetsaktier och bolaget på Avanza. Victoria Park B

Platzer Fastigheter Holding B

Platzer är ett fastighetsbolag verksamt i Göteborgsområdet. Företaget äger, förvaltar och utvecklar ett fastighetsbestånd omfattande drygt 60 fastigheter på 460 000 kvm kommersiella lokaler. Fastigheterna är till största delen koncentrerade till centrala och västra Göteborg.

Börsvärde: 7 076.12 miljoner
Aktieägare hos Avanza: 2190
Webbsida: www.platzer.se

Mer information om fastighetsaktier och bolaget på Avanza. Platzer Fastigheter Holding B

Castellum

Castellum är ett fastighetsbolag med fokus mot kommersiella fastigheter i Storgöteborg, Öresundsområdet, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland. Fastigheterna ägs och förvaltas av de sex helägda dotterbolagen Eklandia Fastighets AB, Harry Sjögren, Fastighets AB Briggen, Fastighets AB Brostaden, Fastighets AB Corallen och Aspholmen Fastigheter.

Börsvärde: 43 029.18 miljoner
Aktieägare hos Avanza: 27951
Webbsida: www.castellum.se

Mer information om fastighetsaktier och bolaget på Avanza. Castellum

Fast Partner

FastPartner är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar egna fastigheter. Fokus ligger på kommersiella fastigheter och drygt hälften är produktions- och logistik/lager fastigheter. Bolagets fastighetsportfölj består av 180 fastigheter. Bolaget har fastigheter i Stockholm, Gävle, Malmö, Norrköping, Eskilstuna och Göteborg.

Börsvärde: 9 913.48 miljoner
Aktieägare hos Avanza: 1277
Webbsida: www.fastpartner.se

Mer information om bolaget på Avanza. Fast Partner

Wihlborgs Fastigheter

Wihlborgs är ett fastighetsbolag med verksamheten koncentrerad till Öresundsregionen. Tyngdpunkten ligger på kommersiella fastigheter i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. Kontor och butiker står för 80% av redovisat värde.

Börsvärde: 16 007.72 miljoner
Aktieägare hos Avanza: 3758
Webbsida: www.wihlborgs.se

Mer information om bolaget på Avanza. Wihlborgs Fastigheter

Hemfosa Fastigheter

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag som är verksamt inom långsiktig förvaltning och utveckling av fastigheter samt förvärv och försäljning av fastigheter. Företagets fastigheter finns i Sverige och Norge och den största delen av fastighetsbeståndet utgörs av Samhällsfastigheter (fastigheter där det bedrivs skattefinansierad verksamhet). I fastighetsbeståndet finns även kontorsfastigheter i tillväxtkommuner och logistikfastigheter.

Börsvärde: 19 825.48 miljoner
Aktieägare hos Avanza: 11084
Webbsida: www.hemfosa.se

Mer information om bolaget på Avanza. Hemfosa Fastigheter

Sagax B

Sagax är ett fastighetsbolag som investerar i kommersiella fastigheter, främst inom segmentet lager och lätt industri. Sverige står för den största delen av hyresvärdet drygt 70%, men bolaget är även verksamt i Finland ,Tyskland och Danmark. Sagax fastighetsbestånd består av 201 fastigheter med en total uthyrningsbar area om 1707 Tkvm. Sagax hette tidigare Effnet.

Börsvärde: 19 031.91 miljoner
Aktieägare hos Avanza: 1428
Webbsida: Fastighetsmäklare Värmdö

Mer information om bolaget på Avanza. Sagax B

ALM Equity

ALM Equity AB (publ) är ett fastighetsutvecklingsbolag. Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer framför allt bostadsprojekt. De geografiska marknaderna är Stockholm. Uppsala, Mälardalen och semesterorter i Sverige.
Börsvärde: 1 980.15 miljoner
Aktieägare hos Avanza: 238
Webbsida: www.almequity.se

Mer information om bolaget på Avanza. ALM Equity

Kungsleden

Kungsleden är ett fastighetsbolag inriktat på fastighetshandel och fastighetsförvaltning. Portföljen är uppdelad i åtta kluster – Kista City, Danderyd Kontor, Innerstaden Stockholm, Västberga i Stockholm, Västerås City, Finnslätten Industriområde i Västerås, Högsbo i Göteborg och Hyllie i Malmö.

Börsvärde: 13 999.65 miljoner
Aktieägare hos Avanza: 4729
Webbsida: www.kungsleden.se

Mer information om bolaget på Avanza. Kungsleden

HEBA

HEBA Fastighets AB är ett fastighetsbolag med hyresbostäder i flerfamiljshus samt lokaler i Stockholmsområdet. HEBAs största marknad är Stockholm-Söderort, som står för drygt hälften av hyresintäkterna.
Börsvärde: 4 809.12 miljoner
Aktieägare hos Avanza: 642
Webbsida: www.hebafast.se
Mer information om bolaget på Avanza. HEBA B

Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg är ett fastighetsbolag med fokus på att utveckla stadsmiljöer för kontor och handel, kompletterat med bostäder, kultur, service och utbildning. Verksamheten är koncentrerad till tillväxtmarknader i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.  I koncernen ingår även det helägda byggmästarbolaget TL Bygg.
Börsvärde: 20 489.35 miljoner
Aktieägare hos Avanza: 2762
Webbsida: www.atriumljungberg.se
Mer information om denna fastighetsaktie på Avanza: Atrium Ljungberg B

Fastighets AB Balder

Balder är ett fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd omfattande kommersiella lokaler och bostäder. Knappt hälften av fastighetsbeståndet värde utgörs av bostäder.
Börsvärde: 41 760.00 miljoner
Aktieägare hos Avanza: 5972
Webbsida: www.balder.se

Mer information om denna fastighetsaktie på Avanza: Fast. Balder B

Diös Fastigheter

Diös Fastigheter är ett fastighetsförvaltande bolag med verksamhet i norra Sverige. Fastighetsbeståndet utgörs huvudsakligen av centralt belägna kommersiella fastigheter. Bolagets fastighetsportfölj utgjordes av 353 fastigheter med en total uthyrbar yta av 1400 Tkvm.
Börsvärde: 7 579.78 miljoner
Aktieägare hos Avanza: 7044
Webbsida: www.dios.se

Mer information om bolaget på Avanza. Diös Fastigheter

Wallenstam

Wallenstam bygger, förvaltar och utvecklar fastigheter. Fastighetsinnehavet är koncentrerat till Göteborg och Stockholm. Bostäder med 7300 lägenheter utgör halva fastighetsbeståndet. Wallenstam satsar även på produktion av förnybar energi genom egna vind- och vattenkraftverk och har 64 vindkraftverk i drift.
Börsvärde: 27 604.50 miljoner
Aktieägare hos Avanza: 4876
Webbsida: www.wallenstam.se

Mer information om fastighetsaktier och bolaget på Avanza. Wallenstam

Hufvudstaden

Hufvudstaden är ett fastighetsbolag som förvärvar och förvaltar kontors- och butikslokaler i centrala Stockholm och Göteborg. Bolagets verksamhet är organiserad i tre affärsområden:
* Stockholm Östra City: Östra delen av fastighetsbeståndet i Stockholm inklusive NK-varuhusen i Stockholm och Göteborg och parkeringshuset Parkaden.
* Stockholm Västra City: Omfattar fastigheterna väster om Sveavägen.
* Göteborg: Samtliga fastigheter i Göteborg exklusive NK-varuhuset.
Börsvärde: 28 141.42 miljoner
Aktieägare hos Avanza: 6112
Webbsida: www.hufvudstaden.se

Mer information om fastighetsaktier och bolaget på Avanza. Hufvudstaden A

Klövern

Klövern är ett svenskt fastighetsbolag med inriktning på kommersiella lokaler i tillväxtregioner. Affärsenheterna är indelade i fyra regioner, Syd, Öst, Stockholm samt Mellan/Norr..
Börsvärde: 9 755.34 miljoner
Aktieägare hos Avanza: 6677
Webbsida: www.klovern.se

Mer information om fastighetsaktier och bolaget på Avanza. Klövern B


Det finns samarbetslänkar i denna artikel om fastighetsaktier till Avanza.

Hufvudstaden – En fastighetsaktie

Hufvudstaden – en fastighetsaktie,  är ett svenskt fastighetsbolag med tillgångar i Stockholm samt Göteborg. De äger även varumärket NK. För dig som söker inflationsskydd i din aktieportfölj kan en placering i Hufvudstaden – en fastighetsaktie, vara intressant. Hufvudstaden är en svensk fastighetsförvaltare med fokus på de två metropolerna Göteborg samt Stockholm. Med starka majoritetsägare och fastigheter i attraktiva miljöer kan bolaget utgöra en andel i en långsiktigt hållbar aktieportfölj. I denna text hittar du information om ett av Sveriges mest välskötta fastighetsbolag och mest populära fastighetsaktier, läs vidare för att lära dig mer.

En fastighetsaktie för inflationsskydd

Att vi inledde denna text med att nämna Hufvudstaden som ett potentiellt innehav i syfte att skydda mot inflation beror på ett antal faktorer.

 • Aktier tenderar att stiga i värde i takt med inflationen
 • Intäktsströmmen anpassas följer inflationen
 • Tillgångarnas värde tenderar att korrelera med inflation

Aktier följer inflationen

Att aktier i regel följer inflationen är ingen hemlighet. När investerare runt om i världen ser sig om efter ett inflationsskydd är aktiebörsen en av de första platserna de undersöker. Andra alternativa inflationsskydd har traditionellt sett varit ädelmetaller som guld.

En fastighetsaktie likt Hufvudstaden kan således gynnas av den allmänna trenden att placera tillgångar på aktiebörsen om inflationen skulle ta fart. Men bolagets intäktsmodell är även den väl anpassad för inflationsskydd.

Hufvudstaden - En fastighetsaktie
Hufvudstaden – En fastighetsaktie

Fastighetsaktien Hufvudstadens intäkter stiger med inflationen

För privatpersoner likväl som affärsverksamheter är utgör hyreskostnader en signifikant andel av utgifterna. Eftersom inflation per definition innebär stigande omkostnader, kan vi dra slutsatsen att stigande inflation delvis är en följd av tilltagande hyror. Hufvudstadens huvudsakliga intäktskälla är således anpassad till att tillhandahålla ett inflationsskydd.

Tillgångarnas värde stiger

Eftersom inflation underminerar värdet av en valuta, tenderar värdet av reala tillgångar likt fastigheter att vara relativt gynnsamma investeringar. Med andra ord kan Hufvudstaden vara en bra investering om du söker inflationsskydd.

Men vad skiljer Huvudstaden från andra fastighetsaktier?

Hufvudstaden – En fastighetsaktie med stark ledning

För att långsiktigt vara en bra placering, vill du som investerare se att bolagsstyrelsen har ett starkt intresse i företaget. Givetvis är det även bra om samma personer har en lång historia av att navigera de relevanta omgivningarna framgångsrikt.

En av Sveriges främsta fastighetsmän är starkt involverad inom Hufvudstaden. Majoritetsägaren är nämligen ingen mindre än Fredrik Lundberg som har gjort sig ett namn som en av de skickligaste affärsmännen i landet. Genom att ha ett långsiktigt tänk har han byggt upp ett av Sveriges största investmentbolag, Lundbergföretagen.

Det är inte bara ledningen som gör Hufvudstaden – en fastighetsaktie, till ett intressant investeringsobjekt för dig som söker fastighetsaktier 2021. Även allokeringen av fastighetsinnehavet stärker bolaget.

Fastigheter i Stockholm och Göteborg

De fastigheter som utgör portföljen i Hufvudstaden är samtliga lokaliserade i Sveriges två största städer, Göteborg samt Stockholm. Det medför flera fördelar för investerare likväl som för hyresgäster.

 • Högre efterfrågan ger högre hyresintäkter och kassaflöde
 • Lägre varians
 • Centrerade fastigheter medför bättre kundservice

Eftersom fastigheterna är placerade i storstäder, gynnas Hufvudstaden av urbaniseringstrenden. Således finns det skäl att tro att värdet på tillgångarna kommer att bevaras. Därutöver är läget något som kunderna gärna betalar för, vilket leder till bättre kassaflöden.

Ytterligare en fördel med att äga fastigheter i storstäderna är att en riktigt bra service kan erbjudas till hyresgästerna. Det bäddar för långsiktigt bra affärersrelationer och för en investerare är det av yttersta vikt. Bland annat erbjuder Hufvudstaden alla sina kunder tillgång till vaktmästare, på gångavstånd.

Summering Hufvudstaden – En fastighetsaktie

Hufvudstaden är en av de största fastighetsaktierna i Sverige med Fredrik Lundberg som huvudägare. Bolaget har placerat sina fastighetsinnehav i Sveriges två största städer med bra läge. För somliga kan en investering i Hufvudstaden användas som inflationsskydd eftersom fastighetsaktier har många egenskaper för detta ändamål. Hufvudstaden – en fastighetsaktie, kanske är extra intressant med tanke på att fastigheterna de äger återfinns i Stockholm och Göteborg.

Här kan du läsa mer om Castellum och Wallenstam.